Lawton, Comanche (Oklahoma): USA-73501, Oklahoma, United States of America.
Lage: -9823'25" West 3436'31" Nord  [Karte]
Karte
USA, Vereinigte Staaten von Amerika
Kartengrundlage: WikiMedia Commons